14.53 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Grafiek van de dag


DEAD CROSS euro obligaties
In dezelfde week geven zowel de iShares Core Euro Corporate Bond ETF als de iShares Euro Aggregate Bond ETF een dead cross-signaal. Op 10 september maakten wij nog melding van de golden cross-signalen in euro obligaties. Koopsignalen die dus achteraf vals bleken te zijn. Dit is zeker geen verrassing. Om het onszelf makkelijk te maken zullen wij de tekst, die wij toen schreven, nu herhalen bij de verkoopsignalen (echter wel met de actuele grafieken):

De iShares Euro Aggregate Bond ETF, onze benchmark voor euro kredietwaardige bedrijfs- en staatsobligaties, geeft een koopsignaal. Echter, op het moment van het koopsignaal noteerde de koers exact op beide voortschrijdende gemiddelde lijnen. Dit hoeft niet slecht te zijn. Integendeel, het vormt vaak het ideale koopmoment. De voorliggende weken, voordat de blauwe lijn de rode lijn opwaarts kruiste, was er sprake van koersvorming boven beide lijnen. Een voorlopend signaal dat er een koopsignaal aan zit te komen en dat de kans groot is dat een nieuwe opgaande trend begint. Echter, sinds de dag van het golden cross-signaal noteert de koers nu onder beide voortschrijdende gemiddelde lijnen. Er wordt nu zelfs voldaan aan onze zogenaamde "3-dagen-regel". Langer dan 3 aaneengesloten beursdagen noteerde de koers onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) zonder deze lijn te raken. Dit voorlopende signaal wijst juist op een verhoogde kans op een aanstaande dead cross. Het koopsignaal zou dus mogelijk maar kort stand houden.Op zich zou ons dit niet verbazen, want het Golden Crosses Beleggingsmodel geeft voor euro obligaties een fundamenteel negatief signaal. Wat is tenslotte de kans dat obligaties aan de vooravond staan van een flinke beweging naar boven? Dit betekent immers verdere rentedalingen op de kapitaalmarkt. Dit terwijl de rente in veel gevallen al negatief is. Wijzelf hebben het standpunt dat op dit moment alles mogelijk is. In een marktomgeving waarbij centrale banken de gehele financiële markt naar hun hand hebben gezet, zijn zij tot alles in staat. Maar inmiddels is duidelijk dat de negatieve bijeffecten steeds sterker worden. Bubbels op de woningmarkt, speculatieve golven op de aandelenmarkten, stijgende inflatie, spaarders die steeds meer risico gaan opzoeken etc. De ECB heeft gisteren bekend gemaakt dat zij de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd houdt, dus rond de 0%. Banken blijven 0,5% rente betalen wanneer zij overvloedige reserves stallen. Maar er is wel degelijk een verandering aangekondigd. De ECB gaat het opkoopbeleid van obligaties iets terugschroeven. Hoeveel en wanneer is nog onbekend en ook omgeven door veel mitsen en maren. De woorden van ECB president Lagarde wijzen zelf op geen verandering. "The lady isn't tapering", daarmee aangevende dat zij het ruime monetaire beleid niet wijzigt. De inflatie blijft in de tussentijd maar verder oplopen en dat impliceert dat het beleggen in obligaties een steeds negatiever reëel rendement oplevert. De koopkracht van het in obligaties belegd vermogen daalt voortdurend. Tenzij de obligatiebelegger een koerswinst kan boeken die voor de inflatie compenseert. Lange tijd is dit het geval geweest, toen de kapitaalmarktrente daalde.

In de weekgrafiek van de iShares Euro Aggregate Bond ETF is te zien dat de koers 10 jaar geleden rond de EUR 100 noteerde. De huidige beurskoers ligt circa 28% hoger. Naast het uitgekeerde dividend is dit wellicht net voldoende om voor de opgelopen inflatie te compenseren. Maar de huidige koers ligt nauwelijks hoger dan de toppen uit 2015 en 2016. Wie sindsdien in euro obligaties belegt heeft nauwelijks koerswinst, en op de huidige koers bedraagt de dividenduitkering nog geen 0,5% bij gelijkblijvende dividenduitkeringen ten opzichte van de afgelopen 12 maanden. De bijeffecten van het ECB beleid worden steeds duidelijker. Voor koopkracht gecorrigeerd komt de euro obligatiebelegger de laatste jaren duidelijk tekort. Onze inschatting is dat particuliere beleggers nog nauwelijks rechtstreeks in obligaties beleggen. Maar indirect zijn veel van hun pensioenvermogens belegd in deze zeepbel die de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid geen, voor koopkracht gecorrigeerd, positief rendement gaat geven. Wij schatten in dat het nieuwe golden cross-signaal in de daggrafiek daar geen verandering in gaat brengen. De koersvorming van de laatste 4 beursdagen lijkt al in deze richting te wijzen.De golden crosses zijn voor de 2 genoemde benchmarks nu dus veranderd in dead crosses. De kans op verder dalende obligatiekoersen stijgt. Een stuk logischer bij oplopende inflatie. In de bovenstaande tabel uit de Morningstar-database blijkt dat onze 4 euro obligatiebenchmarks wisselende rendementen geven. Over de afgelopen 12 maanden is enkel de inflatie gecorrigeerde ETF een goede belegging geweest. De andere 3 geven de belegger zelfs nominaal geen rendement. Laat staan reëel. Op 5-jaars termijn geannualiseerd heeft de belegger op alle 4 de varianten een nominaal positief rendement, maar voor inflatie gecorrigeerd zal deze inmiddels totaal zijn verdampt. De vooruitzichten voor de komende 10 jaar zijn wat ons betreft nauwelijks beter. De kans is groot dat euro obligatiebeleggingen verder in koers zullen dalen. De inflatie gecorrigeerde staatsleningen lijken de beste kaarten te hebben. De kans is groot dat de iShares Euro Government Bond 7-10yr ETF binnenkort ook een verkoopsignaal geeft. De koers noteert als ruimschoots onder de psychologische barrière, het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Ook het Golden Crosses Beleggingsmodel is fundamenteel (sterk) negatief voor euro obligaties.
Voor de historie van onze Grafieken van de Dag, dient u te beschikken over een abonnement.

aanmelden voor abonnement Beursvisie

AGENDA

 • 25 oktober 2021 's-Heer Abtskerke

  Presentatie macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen

  Lees meer
 • 26 oktober 2021 online

  Cursus beleggen | Module 4: Informatiemanagement. Inschrijving geopend

  Lees meer
 • 2 november 2021 online

  Cursus beleggen | Module 5: Rendement, risico en kosten

  Lees meer
 • 9 november 2021 online

  Cursus beleggen | Module 6: Beleggingsbeleid en benchmark. Inschrijving geopend

  Lees meer
 • 16 november 2021 online

  Cursus beleggen | Module 7: Technische- en kwantitatieve analyse. Inschrijving geopend

  Lees meer
 • Alles weergeven

NIEUWS

 • 20 oktober 2021

  Cursus beleggen online beschikbaar

  Lees meer
 • 1 oktober 2021

  Nieuwe Selectielijst Fondsen & Trackers

  Lees meer
 • 17 augustus 2021

  Cursus beleggen 'Geld & Effecten'

  Lees meer
 • 17 augustus 2021

  Nieuwe AEX-analyse

  Lees meer
 • 6 augustus 2021

  Nieuwe Dow Jones-analyse

  Lees meer
 • Alles weergeven

Twitter